Politiebond dreigt wegens sociaal plan met acties

DEN HAAG, 21 juli De Algemene Christelijke Politiebond (ACP) en de Nederlandse Politiebond (NPB) beginnen acties als minister Dales (binnenlandse zaken) volgende maand niet met een sociaal plan komt voor de 36.000 agenten die betrokken zijn bij de reorganisatie van de politie.

De bonden vinden het onbegrijpelijk dat de minister en de Tweede Kamer instemmen met de samenvoeging van rijks- en gemeentepolitie in 25 regiokorpsen, terwijl geen financiele middelen gereserveerd zijn voor overplaatsingen, nieuwe functiewaarderingen en afvloeiingsregelingen. 'Het enige waar de regeringspartijen zich druk om hebben gemaakt, is over de vraag of er nu 25 of 23 regio's moesten komen. Over de wijze waarop de overheid als werkgever opereert, praat niemand', aldus P. Kruizinga, secretaris van de ACP. De kosten van de reorganisatie worden door de regering becijferd op zo'n 450 miljoen gulden. De bonden schatten dat een sociaal plan nog eens 50 a 100 miljoen gulden aan extra kosten met zich mee zal brengen. De ACP heeft een extern adviesbureau opdracht gegeven de kosten van een sociaal plan te becijferen.

Het Tweede Kamerlid G. Koffeman (CDA), tot vorig jaar voorzitter van de ACP, spreekt van 'een strategische zet' van de bonden. Koffeman meent dat er geen enkele reden voor ongerustheid is. 'Dales heeft in ieder geval toegezegd dat er geen gedwongen ontslagen komen.'

Koffeman zegt geen enkel idee te hebben hoe hoog de sociale kosten zullen worden.

Kruizinga zegt te hopen dat de minister een afvloeiingsregeling instelt voor personeel ouder dan 55 jaar. 'Dat is goed voor de doorstroming en maakt het makkelijker de plannen te vervullen meer etnische minderheden en vrouwen bij de politie aan te stellen.' De politiebonden beklemtonen dat ze de reorganisatie van harte steunen. 'De nieuwe korpsen moeten er zo snel mogelijk komen en het laatste dat we willen is zand tussen de wielen strooien', aldus Kruizinga.