Natuurschoon uit hogedrukspuit

Het gaat goed met natuur en milieu, vooral langs de autoweg. Duizenden bloempjes wiegen er zachtjes in de rookwolken die voortrazendeautomobilisten achterlaten. De bloemenpracht is het resultaat van het moderne bermbeheer van Rijkswaterstaat. Waterstaat maait de bermen en brengt het maaisel, afhankelijk van het loodgehalte, naar koe of composteerinrichting. Bemesten laat zij na. Zo raakt de bodem uitgeput, neemt de plantengroei af, maar de soortenrijkdom toe.

Hier en daar ontstaat de vrolijkheid op een andere manier, bijvoorbeeld daar waar een weg werd vernieuwd of een talud werd verbeterd. Om verse zandlichamen voor erosie te behoeden wordt de plantengroei er juist gestimuleerd. Dat doet Rijkswaterstaat het liefst door het uitzaaien van het 'Bermen 3 mengsel': kalme grassen als roodzwenkgras, hardzwenkgras, schapegras en struisgras.

Probleem is dat het mulle zand nauwelijks met klassiek agrarisch materieel is te berijden. Daarom wordt steeds meer gezaaid met de hogedrukspuit. Zaad wordt opgelost in een mengsel van water en fijnecompost en over het zand verspoten: hydro-seeding. Zaaispuiten. Somsspuit men er wat zandlijm (cellulose) bij. Aanbrengen van teelaarde is niet nodig. Groenvoorzieningen Diepenveen is ver in hydro-seeding en mengt op verzoek ook natuurlijke kruiden door het gras: zeepkruid, centaurie, honingklaver, rolklaver, soms zelfs heidezaad. Zo wordt voorkomen dat de automobilist van de natuur vervreemdt, schrijft VAMMededelingen (90/1).