Minder dioxine in melk Zaanstreek

DEN HAAG, 21 juli De beperkende maatregelen die na de vaststelling van te hoge gehalten dioxine in melk gelden voor melkveehouderijen in de Zaanstreek, worden volgende week gedeeltelijk ingetrokken. De ministers Braks van landbouw en Alders van milieubeheer en staatssecretaris Simons van volksgezondheid hebben dit besloten omdat uit onderzoek is gebleken dat het dioxinegehalte in de melk sinds de sluiting van de afvalverbrandingsinstallatie Zaanstad afneemt. De maatregelen, zoals het apart verwerken van melk, apart opslaan van verwerkte produkten en vernietiging van het melkvet, waren sinds 1 maart van kracht voor Zaandam, Westzaan en Oostzaan.