Meerderheid in Nederland twijfelt aan hereniging

ROTTERDAM, 21 juli Nederlanders geven aan de Duitse hereniging het voordeel van de twijfel. Een meerderheid van 67 procent is voor de hereniging van de twee Duitslanden, maar met forse twijfels en angsten. Dat blijkt uit een enquete die het onderzoeksbureau Intomart in opdracht van KRO's Brandpunt hield onder 500 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Bijna de helft (45 pct) van het aantal ondervraagden vindt dat de hereniging te snel gaat en vreest dat na de hereniging het Duitse nationalisme sterk zal toenemen. Een ruime meerderheid van 64 pct vindt dat een herenigd Duitsland een kleiner militair apparaat moet hebben, dan de afgelopen week tussen Kohl en Gorbatsjov is afgesproken. Achtendertig procent vreest dat een herenigd Duitsland Europa economisch en politiek zal overheersen.