Lamellen bestrijden fantoomlicht

In Munchen is het groene licht gegeven voor de bestrijding van 'fantoomlicht'. Als een laagstaande zon pal op een verkeerslicht schijnt kunnen weggebruikers niet goed meer zien welk licht brandt: roodof groen.

Het verschijnsel ontstaat doordat de reflector (achter het glas) het binnendringende zonlicht terugkaatst naar het glas, waardoor dit oplicht zonder dat de lamp zelf brandt. Ondanks verwoede inspanningen lukte het tot nu toe niet 'fantoomlicht' te bestrijden zonder het lamplicht zelf te verzwakken.

Deutsche Spezialglas AG (Desag) in Grunenplan heeft een oplossing gevonden. Achter het gekleurde glas wordt een ronde, ongekleurde glasplaat aangebracht met horizontale lamellen (zoals luxaflex in de'doorkijk'-stand), die een groot deel van het binnendringende zonlicht beletten de reflector te bereiken. Boven op de lamellenis een zwarte coating aangebracht, die het zonlicht tot bij een bepaaldelaagste zonnestand absorbeert. Zo wordt fantoomlicht met meer dan 60 procent verminderd. Het licht van de lamp zelf, dat in benedenwaartse richting de weggebruiker bereikt, wordt slechts in geringe mate (10 procent) verzwakt, doordat de onderzijde van de lamellen juist zeer spiegelend zijn gemaakt.

Het scherm, 'Phantomex', is makkelijk achter het gekleurde glas aan te brengen en is geschikt voor verschillende typen verkeerslicht. In Munchen zullen ieder jaar 1200 verkeerslichten met het nieuwe systeem worden uitgerust. (George Beekman)