Kritiek op beperking invloed bij ABN-Amro

ROTTERDAM, 21 juli De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) is 'ongelukkig' met de wijze waarop de onlangs gevormde ABN-Amro Holding de positie van de aandeelhouders laat 'verslechteren' en zal zich daartegen verzetten.

Vooral door de certificering van de nieuwe preferente aandelen, waardoor het Administratiekantoor van de holding een dominante rol in de aandeelhoudersvergadering zal krijgen, wordt de invloed van de houders van gewone aandelen sterk gereduceerd. 'Zonder dat de aandeelhouders de kans wordt gegeven zich hierover uit te spreken', aldus de VEB. De vereniging vindt dat de certificering alsnog in stemming moet worden gebracht op de komende aandeelhoudersvergadering van de onlangs gefuseerde banken en heeft daartoe een verzoek gericht aan ABN en Amro. Het administratiekantoor zal zich bij een eventuele stemming van stemming moeten onthouden, stelt de VEB. Als de twee fusiepartners het verzoek afwijzen zal de VEB op de aandeelhoudersvergadering van ABN en Amro op 22 augustus tegen de voorgestelde statutenwijziging stemmen.

De vereniging is op zich voorstander van de fusie tussen de twee banken, maar is van mening dat de nieuwe holding voor de certificering van de preferente aandelen een aandeelhoudervergadering bijeen had kunnen roepen. 'Op deze vergadering hadden de aandeelhouders het voorstel kunnen bespreken en erover kunnen beslissen. Nu hebben de fuserende banken hun aandeelhouders voor een voldongen feit geplaatst', aldus de VEB. De aandeelhouders hebben nu alleen nog de mogelijkheid om tegen de statutenwijziging te stemmen en hun aandelen niet aan te melden. Datlaatste is volgens de VEB riskant omdat de banken op hun laatste persconferentie hebben meegedeeld dat aandeelhouders misschien geen interim-dividend zullen ontvangen, terwijl zij wel zeker zijn van interim-dividend bij omwisseling.

Volgens de twee banken profiteren de aandeelhouders van ABN en Amro van de fusie en gaan zij er in zeggenschap zeker niet op achteruit. Bestaande stemrechtbeperkingen voor houders van gewone aandelen zullen niet gelden voor de nieuwe combinatie. 'Certificering van door ABN Amro Holding uit te geven preferente aandelen voorkomt slechts dat de houders van deze prefs, met een veel geringere investering dan gewone aandeelhouders, een meer dan evenredige zeggenschap in de nieuwe holding zouden krijgen', aldus de tweebanken in een reactie op de VEB.