Kohl: snelle beeindiging 'laagvliegen'

BONN, 21 juli Binnenkort eindigen boven de Bondsrepubliek de nu nog talrijke militaire oefenvluchten op geringe hoogte. Kanselier Kohl zal de Amerikaanse regering persoonlijk vragen haar luchtmacht daarmee al volgende maand te laten stoppen. Volgens Kohls kanselarij zou Washington zo'n persoonlijk verzoek wel willen inwilligen. De andere geallieerde luchtmachten, die totnutoe weinig oren hadden naar zulke verzoeken uit Bonn, zouden dan vermoedelijk overeenkomstig moeten besluiten.

Kohl wil aan zijn recente veiligheidsakkoorden met Sovjet-president Gorbatsjov en de veranderingen in Oost-Europa in het verkiezingsjaar 1990 nu snel gevolgen verbinden voor de Westduitse defensie. Hij passeerde donderdag zijn minister van defensie, Gerhard Stoltenberg (CDU), met een rechtstreeks verzoek aan de Bondsdag-specialisten uit de CDU/CSU om voor 1 september met voorstellen te komen om alvast omstreeks 3 miljard mark op de defensiebegroting voor 1991 (52,6 miljard) te bezuinigen. Hij vroeg van hen ook voorstellen om oefeningen in laagvliegen van de Westduitse luchtmacht (nagenoeg) geheel te beeindigen. Het gaat daarbij om vluchten tussen 75 en 300 meter hoogte, waarvoor de Bondsrepubliek boven vijf deelstaten (zeven) luchtzones kent. Zulke oefeningen zijn sinds enkele jaren, en na enkele spectaculaire ongelukken, zeer onpopulair bij een groeiende meerderheid van de Westduitse bevolking. De SPD, de FDP en de Groenen, samen een meerderheid in de Bondsdag, dringen al langer aan op beperking of beeindiging van deze oefeningen. Na Kohls veiligheidsafspraken met Sovjet-president Gorbatsjov van begin deze week heeft de CSU zich bij deze meerderheid gevoegd. Daarbij speelt mede een rol dat zij als exclusief Beierse partij in verband met de verkiezingen voor de Beierse landdag (oktober aanstaande) graag tijdig van het laagvliegen af zou zijn.

Minister Stoltenberg, nu in deze kwestie door Kohl in feite onder politieke curatele van de geestverwante bondsdagfractie gezet, onderhandelt al maanden vruchteloos met de Westduitse deelstaten over een nieuwe, beperktere opzet. Die deelstaten willen echter geen beperking maar algehele beeindiging van militaire vliegoefeningen beneden 300 meter. Stoltenberg had tot dusver evenmin succes met pogingen Washington, Londen en Parijs tot beperkingen te bewegen.