Foto

LIMOGES Een groep boeren blokkeerde gisteren de weg in de Tour de France op dertig kilometer van de finish in Limoges. Het gezelschap wilde aandacht vragen voor de te lage prijzen voor schapenvlees. Een van de eerst aankomende Tourvolgers, fotograaf Rien Zilvold, kreeg problemen met de boeren toen hij uit zijn wagen stapte om een foto te maken van het protest. De actievoerders bekrasten zijn auto, probeerden camera's te beschadigen en staken een band van zijn auto lek. Het overgrote deel van het Tourpeloton, inclusief renners, had geen last van de blokkade, omdat de organisatie van de Ronde in ijltempo voor een omleiding had gezorgd. (Foto NRC Handelsblad/ Rien Zilvold)