Driehonderd asielzoekers ondergebracht in tenten

ROTTERDAM, 21 juli Het ministerie van WVC zal vanaf volgende week driehonderd asielzoekers in tenten huisvesten die de afgelopen week zijn gebruikt voor de overnachtingen van de deelnemers aan de Vierdaagse van Nijmegen.

De nood bij het ministerie om opvangruimte voor asielzoekers te vinden is hoog. Ambtenaren van het ministerie van Welzijn toeren dagelijks met auto's voorzien van telefoon en semafoon door het land op zoek naar leegstaande kloosters, oude schoolgebouwen, barakken en pensions voor de huisvesting van asielzoekers. Zij hebben maar een opdracht en een vergaand mandaat: zie je iets leeg staan, huur het!De reguliere opvangcentra kunnen de toestroom van asielzoekers naar Nederland niet aan. De 3.500 beschikbare plaatsen zijn bezet, het ministerie komt honderden bedden tekort. Onlangs werden in een kinderkamp bij Raalte zo'n zestig asielzoekers gehuisvest tussen schoolkinderen die daar met vakantie waren. In een wat afgelegen barak op het uitgestrekte terrein in Raalte zaten Bulgaren, Roemenen, Polen, Ghanezen, Pakistanen, Nigerianen, Marokkanen Angolezen, Ethiopiers, Iranezen, Turken en Afghanen in afwachting van een bed in een van de reguliere centra.

Vaak gaat de noodopvang gepaard met veel gemor van de plaatselijke autoriteiten die door de 'verkenners' van WVC pas worden ingelicht op het moment dat het huurcontract is gesloten en de eerste asielzoekers binnendruppelen. Soms ook komt de bevolking in opstand, zoals twee maanden geleden in het Westbrabantse Nieuw-Vossemeer, waar voor 250 asielzoekers een permanent kamp met sta-caravans zou worden ingericht.

Op zijn speurtocht naar leegstaande ruimten moet een van de WVC-ambtenaren op het idee zijn gekomen de tenten van de Vierdaagse te gebruiken in het kamp Heumensoord in Heumen, vlak onder Nijmegen: een tentenkamp met 8.000 bedden. Vanaf volgende week zullen daar driehonderd asielzoekers in de tenten worden gehuisvest. De foerageurs van de landmacht, die ook de wandelaars hebben bediend, zullen nu voor de asielzoekers zorgdragen. 'Het is voorlopig voor een maand', zegt een woordvoerder van het ministerie. 'We moeten wel. In heel Nederland is verder niets meer te vinden.'

    • Henk Kool