Delors na bezoek Moskou; 'Sovjet-Unie heeft hulp van Westennodig'

MOSKOU, 21 juli De economie van de Sovjet-Unie heeft Westerse hulp nodig en president Michail Gorbatsjov zal in oktober vernemen hoeveel en wat voor soort steun hij kan verwachten.

Dat heeft de voorzitter van de Europese Commissie, Jacques Delors, gisteren gezegd aan het eind van zijn eerste bezoek aan Moskou. De Sovjet-leider gaf gisteren toe dat de hervormingen in zijn land een 'kritiek moment' hadden bereikt.

Deskundigen van de Europse Gemeenschap zullen volgende maand in de Sovjet-Unie gegevens verzamelen voor een rapport over de toestand van de Sovjet-economie, over de hervormingen en over de effecten die buitenlandse hulp zal hebben. Het verslag moet eind oktober klaar zijn ten behoeve van een extra topconferentie van de Twaalf.

Volgens Delors hebben Gorbatsjov en Sovjet-premier Nikolai Ryzjkov alle kaarten gezet op hervormingen die geent zijn op de beginselen van de markteconomie om de in het ongerede geraakte economie weer op de been te helpen. De Sovjet-Unie heeft nu 'ten minste technische hulp nodig', aldus Delors.

Gorbatsjov stelde donderdag na besprekingen met Delors vast dat zijn hervormingen een 'kritiek moment' hadden bereikt en hij riep het Westen op economische bijstand te geven. Deze zal volgens hem de hele mensheid ten goede komen. 'Perestrojka is niet alleen onze zaak. Het gaat ons allen aan, het is in het belang van de hele wereld', aldus de Sovjet-leider.

Op hun topconferentie in Dublin verschilden de leiders van de EG-landen eind juni van mening over de vraag of de EG de Sovjet-Unie nu te hulp zou moeten schieten. Afgesproken werd een rapport van de EG-commissie af te wachten. Delors toonde zich gisteren ongerust over het verlangen van verscheidene Sovjet-republieken om een eigen munt in te voeren. Dit zou volgens hem de hervormingsplannen kunnen schaden. Volgens Delors moet de monetaire politiek onder controle van de centrale regering in Moskou blijven. In de Europese Gemeenschap is Delors de drijvende kracht achter het streven naar een munt.

De president van de Russische republiek, Boris Jeltsin, heeft gisteren een economisch plan bekendgemaakt dat in vijfhonderd dagen zou moeten worden uitgevoerd en dat voorziet in de privatisering van alle bezit, het vrijmaken van alle prijzen en het beeindigen van alle staatssubsidies. De Russische Republiek is veruit de grootste Sovjet-republiek. Ze beslaat driekwart van de Sovjet-Unie en er wonen 290 miljoen mensen.

Het radicale plan biedt buitenlanders de mogelijkheid niet afgemaakte bouwprojecten te kopen en voorziet in de sluiting van failliete ondernemingen. Die laatste stap heeft Gorbatsjov tot nu toe niet durven zetten. (Reuter/UPI)