Bezwaren tegen lozingsvergunning voor Hydro-Agri

ROTTERDAM, 21 juli Vijf milieugroepen hebben bij Rijkswaterstaatbezwaar aangetekend tegen verlening van een lozingsvergunning voor afvalwater aan Hydro-Agri in Vlaardingen. Het bedrijf maakt fosforzuur en geldt als een grote vervuiler in de Botlek.

De bezwaren van de milieugroepen gelden vooral de uitstoot van cadmium. Tot 1988 loosde Hydro-Agri, voorheen Windmill, jaarlijks twaalfton cadmium. Door schonere grondstoffen te gebruiken, is die lozing teruggebracht tot 3,3 ton. Tot 1994 mag 3 ton per jaar worden geloosd. Hydro-Agri kan vergunning krijgen voor de periode 1994-2000 als het de jaarlijkse uitstoot van cadmium reduceert tot 0,6 ton en die van fosfaat met 50 procent. Ook andere zware metalen dan cadmium moeten 'voor zover mogelijk zijn teruggebracht'. De Milieufederatie, een van de vijf bezwaarden, vindt dat strengere eisen moeten worden gesteld. Zolang er geen schoon produktieproces is, stelt zij, zouden de afvalprodukten op land moeten worden opgeslagen. De federatie vindt het onjuist dat nu al wordtgesproken over een verguning tot het jaar 2000. Hydro-Agri neemt volgend jaar een nieuwe fabriek in gebruik waarmee schoner kan worden geproduceerd.