Voices Festival ondanks succes failliet

AMSTERDAM, 20 juli Het Voices Festival voor a capella-muziek, dat in april en mei in Nederland, Belgie en Luxemburg werd gehouden, heeft zoveel verlies opgeleverd, dat faillissement is aangevraagd. Daarmee is ook een eind gekomen aan de organisatie van een groot aantal andere vocale concerten in ons land.

Volgens organisator Bert van Mourik is het tweejaarlijkse Voices Festival, dat dit jaar voor de tweede keer werd gehouden, artistiek een groot succes geweest en werd het in de pers hoog geprezen. Er was onbegeleide vocale muziek te horen uit tien eeuwen en in alle mogelijke stijlen, tijdens optredens van wereldberoemde groepen, zoals het Hilliard Ensemble, de King's Singers en de Swingle Singers, naast onbekendere groepen uit binnen- en buitenland.

Dat het festival toch financieel mislukte, wijt Van Mourik aan een combinatie van ongunstige factoren: 'De onverwachts afwezige belangstelling in Belgie, het uitzonderlijk mooie weer in Nederland tijdens het festival en het negatieve advies van de Raad voor de Kunst over een subsidieaanvraag. Als een van die drie dingen niet was gebeurd, waren de problemen nu veel kleiner geweest,' aldus Van Mourik, die al zijn eigen geld had gestoken in de organisatie van het festival.

De voorverkoop voor de elf concerten in Belgie en Luxemburg, waar voor het eerst Voices-concerten werden georganiseerd, was ondanks zeer veel publiciteit, talloze affiches en dagelijkse tv-spotjes minimaal: soms nul, zoals in Brussel, maar in andere steden zoals Gent, Antwerpen en Leuven ook nooit meer dan vijftig kaartjes. De concerten van dezelfde groepen, die in Nederland een publiek van duizend of meer belangstellenden trokken, werden daar dan ook alle afgelast om de schade zoveel mogelijk te beperken. 'Ik was verbijsterd. Ik zit 22 jaar in dit vak, maar zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Met zoveel publiciteit moeten er toch altijd in ieder geval enkele honderden mensen komen. De Belgen houden kennelijk niet van dit soort muziek, of ze zijn zo traditioneel ingesteld dat ze alleen de gevstigde festivals bezoeken. Maar vocale groepen als Cantabile en Montezuma's Revenge, die in dit festival optraden, hebben wel het Knokke Festival gewonnen.' In Nederland, waar eveneeens veel publiciteit vooraf was geweest, werd het Voices Festival getroffen door de hittegolf, die een gedeelte van het publiek buiten de concertzalen hield. Het eerste festival kende in 1988 een gemiddelde zaalbezetting van 78 procent, nu was die rond de vijftig procent. 'Toen op 10 mei het weer omsloeg zaten de zalen opeens vol, maar toen was het festival al bijna voorbij.' Het eerste Voices Festival was zo'n groot succes geweest dat allerwegen om uitbreiding en spreiding was gevraagd. Van Mourik had nu gehoopt op zo'n 50.000 bezoekers voor de veertig evenementen die hij in zestien Nederlandse steden had georganiseerd. Het werden er niet meer dan 27.000. Door het gebrek aan inkomsten kon hij niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoen en vroeg daarom zelf faillissement aan.

Kort voor het festival was Van Mourik, die jarenlang de zakelijke leiding had bij het Nederlands Kamerkoor, daar vertrokken om zich geheel te wijden aan zijn eigen impresariaat, dat naast het Voices Festival zo'n vijftig tot zestig andere concerten per jaar organiseerde. Hij hoopt nu dat een ander impresariaat het festival alsnog overneemt, omdat er in Nederland voor vocale muziek een grote en groeiende belangstelling bestaat.

Als het faillissement er niet was geweest zou juist nu een stichting 'Voices' zijn opgericht. Doel daarvan was het stimuleren van het schrijven van composities en arrangementen, het organiseren van een tweejaarlijks concours voor jonge groepen in de jaren dat er geen Voices Festival is en het organiseren van workshops. Van Mourik zelf wil zich nu gaan toeleggen op de internationale kunstmakelaardij: in het Europa van na 1992 zal er steeds meer sprake zijn van samenwerking, uitwisselingen en co-produkties, waarvoor hij contacten wil gaan leggen.