VNG: gemeenten creatiever bij grotere zelfstandigheid

DEN HAAG, 20 juli Gemeenten zijn in staat tot een 'explosie van creatieve inspanningen' als ze in de gelegenheid worden gesteld onafhankelijker van het Rijk beleid te voeren.

Dit blijkt uit een onderzoek dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in opdracht van het ministerie van binnenlandse zaken heeft gedaan naar het PCG-beleid. Dat staat voor probleem-cumulatiegebieden en is erop gericht om de positie van mensen in achterstandsgebieden te verbeteren.

Aan het PCG-beleid waar het rijk de afgelopen vijf jaar jaarlijks 80 miljoen gulden voor ter beschikking heeft gesteld, hebben achttien gemeenten meegedaan die in totaal zo'n 700 projecten hebben uitgevoerd. Het merendeel van de projecten richtte zich op verbetering van de positie van de kansen van werklozen op de arbeidsmarkt. Negenduizend werklozen werden aan een baan of vervolgopleiding geholpen.

Vooral vrouwen en minderheden profiteerden van het PCG-beleid, aldus de onderzoekers. In Deventer is gebleken dat door meer samenwerking tussen Nederlanders en allochtonen, de minderheden veel beter toegang weten te krijgen tot voorzieningen, aldus een woordvoerster van de VNG. Volgens de VNG kunnen uit het onderzoek lessen worden getrokken voor de aanpak bij de sociale vernieuwing. 'Voorkomen moet worden dat projecten mislopen als gevolg van bureaucratische rompslomp. Bij het PCG-beleid ontstonden regelmatig moeilijkheden met het rijk over de interpretatie van regels'.