Topmanagers SU: produktie ligt bijna stil

ROTTERDAM, 20 juli Topmanagers van 50 grote fabrieken in de zware industrie in de Sovjet-Unie hebben een dringend beroep gedaan op de regering in Moskou om het centrale distributiesysteem in ere te herstellen, anders dreigt volgens hen een totale stilstand in de produktie.

Dat meldt de Robachaya Tribuna, de toonaangevende krant voor arbeiders in de industrie in de Sovjet-Unie, die vandaag wordt geciteerd door de Financial Times.

Volgens de topmanagers is tot op de dag van vandaag geen beslissing genomen over de procedure om te voorzien in grondstoffen, terwijl het oude systeem van van vaste quota is ontmanteld. Als voorbeeld noemen ze de grote fabriek Donetskgormash voor mijnuitrusting in Donetsk en de grote metaalfabriek Amursk in Sibierie, die voor het komende jaar nog geen enkel contract hebben kunnen tekenen voor de aanvoer van grondstoffen.

In de Sovjet-Unie is in de afgelopen twee jaar het centrale distributiesysteem voor de produktiemiddelen met zijn strakke staatscontrole versneld ontmanteld, omdat de regering staatsbedrijven wil aanmoedigen een meer markt georienteerd beleid te voeren, zodat ze zelf contracten sluiten met hun leveranciers, zonder tussenkomst van de (uitvoerende) ministeries in Moskou. Dat lukt niet erg en bedrijven zitten nu te springen om machines, apparatuur en grondstoffen.

Jacques Delors, de voorzitter van de Europese Commissie, het dagelijkse bestuur van de Europese Gemeenschap, heeft gisteren tijdens zijn bezoek aan Moskou het eerste dat een Commissievoorzitter aan Moskou brengt gewaarschuwd voor het gevaar van economische desintegratie, als de republieken in de Sovjet-Unie allemaal hun eigen munt gaan invoeren.

De Baltische republieken Estland, Letland en Litouwen hebben een eigen munt voor dit jaar al aangekondigd, tot groot ongenoegen van Moskou, dat hen dan ook voorhoudt dat in de Europese Gemeenschap precies de tegengestelde ontwikkeling plaatsheeft en men daar juist streeft naar de invoering van een Europese munt.

President Gorbatsjov zei gisteren tijdens het bezoek van Delors dat, als het Westen niet snel met economische hulp over de brug komt, de invoering van de markteconomie in de Sovjet-Unie alleen maar wordt gefrustreerd.