Ottawa wil einde conflict Mohawks

OTTAWA, 20 juli De Canadese regering is van plan om een stuk grond te kopen waarover Mohawk-Indianen een gewapend conflict hebben met de plaatselijke autoriteiten in het dorpje Oka in de provincie Quebec. Hiermee hoopt Ottawa de impasse in het conflict te doorbreken. De regering overweegt om het gebied dat de gemeente Oka wil gebruiken voor de verlenging van een golfbaan te reserveren voor een nieuw reservaat voor de Mohawks. Als voorwaarde vooraf stelt de regering dat de Mohawks hun wapens neerleggen. De Indianen hebben echter gezegd dat ze dit pas zullen doen als er waarnemers van de Verenigde Naties of van de organisatie voor de rechten van de mens Amnesty International komen om toezicht te houden. (AP)