Noodhulp-bijdrage voor Suriname

DEN HAAG, 20 juli Suriname krijgt van minister Pronk van ontwikkelingssamenwerking een nieuwe noodhulp-bijdrage van 1,75 miljoen gulden. Dat heeft de minister besloten op verzoek van het Zeister Zendings Genootschap.

Het geld dient de hulpverlening aan slachtoffers van het gewapende conflict in Oost-Suriname: medische zorg, voedselhulp en opvang van vluchtelingen en ontheemden. Van het bedrag is 1,4 miljoen gulden bestemd voor gezondheidszorg.

De algemene verstrekking van voedselhulp aan Suriname is inmiddels stopgezet, zoals Pronk eerder deze week aan de Tweede Kamer meedeelde. Voedselhulp wordt nog slechts op medische indicatie gegeven. Een onlangs uitgezonden zogeheten missie-Zevenbergen heeft in Oost-Suriname een verbetering vastgesteld van de lokale voedselproduktie en van de gezondheidssituatie. Sinds 1986 is bijna 28 miljoen gulden aan noodhulp besteed voor de slachtoffers van het gewapende conflict.

Minister Pronk vertrekt morgen voor een vijfdaagse reis naar Suriname, waar hij ook gesprekken zal voeren met de Surinaamse autoriteiten. Vice-president Henck Arron zei vorige week in de Nationale Assemblee dat het 'restrictieve Nederlandse ontwikkelingsbeleid' verlammend werkt op het democratiseringsproces en de interne stabiliteit in Suriname. Een jonge democratie wordt daarmee volgens hem 'de grond ingeboord'.