McDonald's investeert in sociale vernieuwing Door een onzerredacteuren

DEN HAAG, 20 juli De hamburgerketen McDonald's biedt aan om de komende vijf jaar 4.000 arbeidsplaatsen te reserveren voor mensen die moeite hebben een baan te vinden.

In een brief aan de voorzitter van de Projectgroep Sociale Vernieuwing, J. Schaefer, schrijft McDonald's 'een bijdrage te willen leveren op het gebied van de sociale vernieuwing'.

De secretaris van de projectgroep, F. van Kuik, spreekt van een uniek aanbod. De 37 gemeenten die meedoen aan het beleid om mensen in achterstandssituatie te helpen, is gevraagd contactpersonen aan te wijzen die afspraken kunnen maken met de restaurantketen. Bij McDonald's werken nu 4.600 mensen, verdeeld over 59 restaurants. In 1995 moeten er 100 restaurants in Nederland zijn waar bijna 9.000 mensen werken. Het bedrijf zegt de nieuwe arbeidsplaatsen te willen reserveren voor 'mensen uit etnische minderheden, langdurig werkloze jongeren, herintredende vrouwen, oudere werklozen en gehandicapten'. McDonald's is tevens bezig met een programma McJobs gericht op het verschaffen van een arbeidsplaats aan gehandicapten. In samenwerking met Rotterdamse scholen worden moeilijk lerende kinderen stageplaatsen aangeboden bij het bedrijf.

Secretaris Van Kuik zegt het best aardig te vinden dat het bedrijf er de filosofie op nahoudt dat 'elke klant ook werknemer moet kunnen zijn'.

McDonald's vraagt volgens hem de overheid niet om een tegenprestatie voor het aanbod. Het bedrijf bevestigt dit in een brief aan de projectgroep. 'Wij willen niet nalaten te benadrukken dat subsidie het laatste is waar wij in geinteresseerd zijn.'