Kaak gevonden van wellicht oudste Nederlandse mens

DEN BOSCH, 20 juli De amateur-archeoloog A. Verhagen uit Den Bosch denkt de resten te hebben gevonden van een mens, die tussen de 30.000 en 40.000 jaar geleden heeft geleefd. Verhagen, die zijn vondst een onderkaak met kiezen en een hoektand deed in een gebied, waar een stadsuitbreiding van Den Bosch komt, meent dat het om een Neanderthaler of om een Cro-Magnon gaat. De Cro-Magon, die jonger is dan de Neanderthaler, is genoemd naar een Frans gehucht, waarin in 1868 de archeoloog E. Lartet versteende schedel-en skeletresten vond in aardlagen, die in de jongste IJstijd werden gevormd. De vondst zal aan het instituut voor pre- en protohistorie van de universiteit van Amsterdam worden onderzocht door fysisch antropologe dr. T. Constandse. Zij wilde vanmorgen in afwachting daarvan niks zeggen. Wel zegt ze dat het om een voor Nederland unieke vondst gaat, gesteld dat de door Verhagen veronderstelde periode juist is. 'Zoiets ouds is er een ons land nog niet gevonden', aldus Constandse.

Verhagen leidt de ouderdom van de kaak af aan de verkleuringen, die er op zouden duiden dat de kaak tienduizenden jaren onder de waterspiegel heeft gezeten. De kaak zat in grond, die werd opgezogen vanaf een diepte van 20 meter onder het maaiveld. 'Daar kan zich de formatie van Krefteheijen bevinden, die door archeologen wordt gebruikt voor het vaststellen van dateringen', aldus Verhagen. De kaak is fors en rond, wat afwijkt van de driehoekige vorm van kaken, die uit latere periodes zijn gevonden.

Volgens Verhagen moet het om een mens gaan, die in de streek rond Den Bosch heeft gewoond. Als het bot door de rivier zou zijn aangevoerd, zouden er volgens hem minder scherpe randjes aan hebben gezeten.

Verhagen doet al dertig jaar aan opgravingen. Hij zegt tienduizenden botten te hebben gevonden. Over 150 daarvan is wetenschappelijk gepubliceerd.