Herziening invordering fiscale schuld

DEN HAAG, 20 juli Verschuldigde onroerend-goedbelasting zal voorlopig niet meer automatisch worden ingehouden op de teruggave van inkomstenbelasting. Staatssecretaris Van Amelsvoort (financien) heeft dat de belastingdienst laten weten. Alleen bij notoire wanbetalers kan worden besloten om dat nog wel te doen.

Mensen die de afgelopen maand belasting terugkregen merkten dat nog verschuldigde onroerend-goedbelasting daarop automatisch was ingehouden, ook al was de termijn om die te betalen niet verstreken. Volgens de nieuwe invorderingswet, die per 1 juni in werking trad, mag dat.

Deze gang van zaken veroorzaakte veel klachten. Het teruggaveformulier vermeldde het gehele bedrag waarop de belastingplichtige recht had, maar per giro kreeg hij vervolgens minder geld overgeboekt. Een verklaring daarvoor werd niet gegeven. De telefoon bij het belastingkantoor in Apeldoorn, dat de teruggave verzorgt, stond een dag roodgloeiend. De belastingdienst besloot daarop de betrokkenen schriftelijk tekst en uitleg te geven.

Van Amelsvoort stelt nu dat het beoogde doel doelmatiger werken door een belastingschuld direct te verrekenen met de teruggaaf niet wordt bereikt doordat de belastingdienst de teruggaaf van inkomstenbelasting steeds sneller afdoet.