EG-straf dreigt voor falende Nederlandse grenscontrole

DEN HAAG, 20 juli De Europese Commissie wil 250 miljoen gulden inhouden op het bedrag dat Nederland in 1988 heeft uitbetaald aan subsidies bij de uitvoer van landbouwprodukten. De Commissie, het dagelijkse bestuur van de EG, is van mening dat de douanecontrole aan de Nederlandse grenzen op de export van landbouwprodukten gebreken vertoont.

Het gaat om een totaal van 7 miljard gulden aan zogenoemde exportrestituties op de uitvoer van Nederlandse landbouwprodukten naar landen buiten de EG. Deze betalingen worden door Nederland voorgeschoten en pas later door de EG terugbetaald. De EG verstrekt exportrestituties omdat de prijs van landbouwprodukten op de wereldmarkt onder de garantieprijzen binnen de EG liggen. Dit verschil wordt in het kader van het Europese landbouwbeleid door de EG gesubisieerd.

De uitvoerrestituties lopen niet via de begroting van landbouw, maar worden via het ministerie van financien verrekend met de agrarische produktschappen.

Een woordvoerster van het ministerie van financien bevestigt desgevraagd dat de Commissie de terugbetaling wil inhouden. De mankementen in de douanecontrole aan de Nederlandse grenzen zijn gesignaleerd door een werkgroep van de EG die de douanepraktijk doorlicht.

Volgens de woordvoerster is het door Brussel geconstateerde mankement in feite een 'bijna te verwaarlozen' kwestie. Niettemin heeft deze bij het departement toch tot zo'n 'schrikreactie' geleid dat de zaak heel hoog wordt opgenomen. Net als andere Europese landen die op deze manier door Brussel worden behandeld, zal Nederland zich dan ook verweren tegen het rapport van het controle-apparaat van de Commissie.

Nederland heeft inmiddels een verweerschrift tegen het controlerapport ingediend. In de loop van september zal de Commissie een definitief besluit nemen over de korting. Andere EG-lidstaten worden op grond van de rapportage bij de Europese Commissie nog zwaarder aangeslagen met kortingen.

Nederland verzet zich eveneens tegen een voorstel van de Europese Commissie om met ingang van 1 oktober drie procent van alle export naar landen buiten de EG fysiek te controleren. Dat percentage moet oplopen tot 5 procent in 1992. Nederland voelt er meer voor om gericht te controleren waarbij het ene produkt meer en het andere minder aandacht krijgt.

Bij Financien zegt men in dit verband dat de Nederlandse douane meestal niet fysiek controleert. Dat zou te veel kosten. Daarom wordt uitsluitend administratief gecontroleerd. Op het gebied van deze formulierencontrole is Nederland 'zeer vooruitstrevend', aldus de woordvoerdster van financien.