'Een op 5 artsen in Belgie past euthanasie toe'

BRUSSEL, 20 juli Ongeveer een op de vijf artsen in Belgie heeft ooit actieve euthanasie toegepast. Dat blijkt uit een enquete die in opdracht van het Brusselse Centrum voor hulp aan stervenden is uitgevoerd.

Op de vraag 'Heeft u de laatste twee jaar actieve euthanasie toegepast?' antwoordde zeven procent van de artsen dat ze dat eenmaal hadden gedaan, terwijl twaalf procent zei dat meermalen te hebben gedaan. Ruim 35 procent van de ondervraagde artsen weigerde overigens te antwoorden op de vraag. Bijna evenveel artsen 34 procent verklaart voorstander te zijn van actieve euthanasie.

Tegelijkertijd publiceerde het blad La Derniere Heure vandaag het resultaat van een opiniepeiling over de houding van de Belgen tegenover euthanasie. Daaruit blijkt dat zeven van de tien Belgen euthanasie goedkeuren als de zieke er zelf om vraagt.

In Belgie is iedere vorm van euthanasie verboden. Behalve de procureur-generaal van Gent heeft de Belgische justitie nooit enige aanklacht ontvangen inzake euthanasie, zo liet minister Melchior Wathelet vandaag weten naar aanleiding van de enquete onder de artsen.

De uitslag van de opiniepeilingen kan wel eens tot gevolg hebben dat er, net zoals dat bij abortus het geval is geweest, steeds meer druk op de politiek wordt uitgeoefend om een wettelijke regeling voor euthanasie te maken.