Claim bedrijven in Panama tegen VS NEW YORK, 20 juli Zo'n

federale rechtbank in New York een claim voor schadevergoeding ingediend tegen de Amerikaanse overheid wegens de schade aan de ondernemingen als gevolg van de Amerikaanse militaire interventie in Panama in december vorig jaar.

Volgens de tekst van de claim hebben de VS nagelaten om tijdens en na de invasie bescherming door de politie te bieden tegen plundering, vandalisme , diefstal en brandstichting. De VS waren daartoe verplicht volgens internationaal recht, aldus de eisers. Met de claim is meer dan dertig miljoen dollar gemoeid. (Reuter)