Budget Duitse defensie zes procent lager

BONN, 20 juli De Westduitse uitgaven voor defensie moeten volgend jaar met ten minste 3 miljard mark, circa 6 procent, omlaag.

Bondskanselier Helmut Kohl heeft dat gisteren afgesproken met de defensiedeskundigen uit de fracties van CDU en CSU in de Bondsdag.

Minister van defensie Gerhard Stoltenberg (CDU) is niet betrokken geweest bij het maken van deze afspraak. Op de ontwerp-begroting voor volgend jaar, die per 1 september wordt ingediend, stond aanvankelijk 52,6 miljard mark. Kohl wil dit bedrag nu terugbrengen tot onder de 50 miljard mark.

Coalitiepartner FDP en de oppositionele SPD vragen al maanden om besnoeiingen op de uitgaven voor defensie. De begroting had in 1990 al een recordhoogte bereikt en ondanks de omwentelingen in Oost-Europa had Stoltenberg, namens de hele Westduitse regeringscoalitie, de ontwerp-begroting voor 1991 nog eens met twee miljard verhoogd.

De vroegere minister van financien had zich tot nu toe verzet tegen ingrijpende bezuinigingen op defensie. Hij had daarmee willen wachten tot er ook voor de Bondsrepubliek concrete resultaten waren geboekt in het Weense overleg over troepenbeperkingen in Oost en West die op zijn vroegst komend najaar worden verwacht.

Kohl heeft nu rechtstreeks met de fracties van CDU en CSU zaken gedaan, na zijn afspraken, afgelopen weekeinde in Zjelesnovodsk met Sovjet-president Gorbatsjov, over een maximale troepensterkte in het verenigde Duitsland van 370.000 man. Deze toezegging aan Gorbatsjov betekent een beperking van Duitse troepen met omstreeks 45 procent: de Westduitse strijdkrachten omvatten 480.000 man, de Oostduitse 160.000. Vlak voordat Kohl zaterdag naar de Sovjet-Unie vertrok, viel in Bonn het langverwachte besluit over verkorting van de diensttijd van 15 tot 12 maanden, wat neerkomt op een vermindering van de Bundeswehr met 35.000 man en een besparing van 1 miljard per jaar. Bernd Wilz, een defensiedeskundige uit de CDU-fractie, zei gisteren dat besparingen vooral worden gezocht op de aankoop van materieel en voorraden en op de infrastructuur van de Bundeswehr. Die besparingen moeten ten goede komen aan ontwikkelingshulp, milieubeheer en cultuur, zei hij. De Franse begroting voor defensie zalkomend jaar zo'n 2,5 procent minder stijgen dan het gemiddelde van de afgelopen jaren. Het ministerie van defensie heeft dat gisteren bekendgemaakt. Voor volgend jaar is 195 miljard francs (circa 65 miljard gulden) opgevoerd 3 procent meer dan dit jaar en niet 5,4 procent extra zoals de gemiddelde stijging van de afgelopen jaren. De toeneming van 3 procent houdt min of meer gelijke tred met de inflatie van 2,5 procent, aldus het ministerie in Parijs. (AFP)