Bonn verdubbelt kredietgaranties DDR tot 8 mld

BONN, 20 juli De Bondsrepubliek heeft de DDR-regering voor de tweede helft van dit jaar een verdubbeling van de overheidskredietgaranties voor het Oostduitse bedrijfsleven tot 8 miljard mark toegezegd.

De DDR-minister van financien, Romberg (SPD), hoopt daarmee de snel groeiende liquiditeitsproblemen van vele Oostduitse bedrijven beter te kunnen opvangen.

Eerder deze week had Romberg na protestdemonstraties van bouwvakkers en boeren in Oost-Berlijn, uitbreiding van kredietgaranties voor hun bedrijfstakken met respectievelijk 1,86 en 1,6 miljard mark toegezegd. De Westduitse ministers Waigel (CSU, financien) en Haussmann (FDP, economische zaken) hebben Romberg nu gisteren, spoedshalve telefonisch, meegedeeld dat Bonn de kredietgaranties voor de DDR verdubbelt. De Westduitse ministers hopen dat de Oostduitse economische ontwikkeling in de loop van augustus een keer ten goede zal maken en dat dit ook een stabilisering van de overheidsfinancien in de DDR zal meebrengen. Daaraan moeten alsdan ook inkomsten uit privatisering van staatsbedrijven en verkoop van grond en meer budgettaire discipline bijdragen. Zij waarschuwden voor snelle en grote loonsverhogingen in de DDR zolang die niet passen bij de produktiviteit. Haussmann waarschuwde er gisteren bovendien voor om geld te steken in nog resterende onrendabele staatsbedrijven of het te gebruiken voor subsidies om markteconomische sanering uit te stellen. Scherpe kritiek uitte hij op de nieuwe cao-afspraken voor de Oostduitse metaalindustrie. Donderdag is voor de 1,7 miljoen Oostduitse metaalarbeiders in eerste vrije onderhandelingen onder meer een loonsverhoging met 300 mark per maand overeengekomen. Haussmann vindt dat daarmee 'een ongedekte wissel op de toekomst' is getrokken. Ook voor de 650.000 werknemers in de sector handel en nijverheid is een onmiddellijke duurtetoeslag van 300 mark afgesproken. Politie, brandweer, medisch personeel en andere werknemers in overheidsdienst hebben gisteren voor overeenkomstige loonsverhogingen gedemonstreerd.

Minister Romberg heeft gisteren in de Volkskammer een 'spaarbegroting' ingediend voor de tweede helft van 1990, dat wil zeggen voor de laatste zes maanden van het zelfstandige bestaan van de DDR. Die begroting voorziet in uitgaven van 63,6 miljard mark. De dekking daarvoor bestaat uit 24,75 miljard directe Westduitse hulp, tien miljard leningen, 29 miljard belastingopbrengst.