Verkorting van diensttijd in Belgie

BRUSSEL, 19 juli Het Belgische ministerie van defensie heeft besloten tot verkorting van de diensttijd, blokkering van investeringen en afremming van de recrutering van nieuw personeel. Dat heeft de minister van defensie Guy Coeme gisteren bekendgemaakt.

De minister had eerder deze week voorgesteld de defensiebegroting te verhogen met ongeveer 10 procent, maar is daar nu op teruggekomen. De duur van de diensttijd nu twaalf maanden zal worden verkort. Alle investeringen voor 1990 en 1991 zijn geblokkeerd, wat neerkomt op een bedrag van 14,6 miljard frank (800 miljoen gulden) aan vastgelegde kredieten. Tot de geblokkeerde programma's behoren lucht-luchtraketten, de aankoop van de Mistral voor de luchtmacht, van torpedo's voor de marine, de automatisering van de artillerie en van terreinvoertuigen.

Aan de hand van een nieuwe analyse wordt begin volgend jaar bepaald welke plannen al of niet gerealiseerd moeten worden. Daarbij zal rekening worden gehouden met het resultaat van de ontwapeningsbesprekingen in Wenen. Coeme wil ook het aantal beroepsmilitairen verminderen: dit jaar nog met 400. In de loop van volgend jaar moet het huidige aantal (54.000) met 5 procent dalen tot ongeveer 51.000. In de toekomst zal meer de nadruk worden gelegd op reserve-eenheden. Tussen 1986 en 1990 is de getalssterkte van het actieve personeel van de Belgische strijdkrachten in alle categorieen al gedaald van 61.000 tot ongeveer 55.000 manschappen.