Uitbreiding ambassades in O-Europa

DEN HAAG, 19 juli De Nederlandse ambassades in Oost-Europa zullen worden uitgebreid met in totaal 25 personeelsleden. Minister Van den Broek (buitenlandse zaken) had om veertig man extra gevraagd. Met de uitbreiding is een bedrag gemoeid van twaalf miljoen gulden. Dit zal worden bekostigd uit het hulpbedrag voor Oost-Europa dat volgend jaar wordt verhoogd tot 87 naar 200 miljoen gulden.

Het extra personeel zal gelijkelijk over de ambassades worden verdeeld. Het diplomatieke werk in Oost-Europa is sterk toegenomen. Het aantal visumaanvragen is enorm gestegen. Bovendien wordt ook door het Nederlandse bedrijfsleven een groter beroep gedaan op de expertise van Nederlandse diplomaten in Oost-Europa.

De hulpverlening aan Oost-Europa zal door Buitenlandse Zaken worden gecoordineerd in samenspraak met de ministeries van economische zaken en financien. Ontwikkelingssamenwerking wil met een aantal Oosteuropese landen projecten opzetten in de Derde wereld. Daarvoor wordt 25 miljoen gulden ter beschikking gesteld. Het bedrag vormt een onderdeel van de 200 miljoen gulden die Nederland volgend jaar gaat geven.