Saneringsprogram voor waterbodems

DEN HAAG, 19 juli In de periode 1991-2000 zullen 111 vervuilde waterbodems die bij rijkswaterstaat in beheer zijn, worden aangepakt. Dit blijkt uit een saneringsprogramma dat minister Maij-Weggen (waterstaat) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Dit jaar staan op het programma: de Nieuwe Haven van Arnhem, de Chemiehaven in Rotterdam en het Zeehavenkanaal in Delfzijl. Het gaat in het programma om plekken waar de waterbodem ernstig verontreinigd is. De meeste van deze plaatsen liggen in de mondingen van grote rivieren en in havens. Het kabinet heeft voor deze regeringsperiode 110 miljoen gulden extra voor de waterbodems uitgetrokken. Door middel van heffingen komt dit bedrag op 125 miljoen. Verder krijgen provincies 28 miljoen voor de schoonmaak van wateren.