Raadsbesluiten anti-apartheid worden vernietigd

DEN HAAG, 19 juli Minister Dales (binnenlandse zaken) heeft de vereniging LOTA (lagere overheden tegen apartheid) laten weten dat de regering raadsbesluiten, waarin staat dat bij voorkeur zaken worden gedaan met bedrijven die geen banden met Zuid-Afrika onderhouden, voor vernietiging zal voordragen. Dales wil van de betrokken gemeenten uiterlijk 15 september weten of de gemeenteraad zijn besluit heeft ingetrokken of gewijzigd, anders worden ze wegens 'onoverkomelijke bezwaren' voor vernietiging voorgedragen aan de koningin. Het bestuur van de LOTA heeft de bewindslieden geschreven ernstig teleurgesteld te zijn over de in hun ogen geringe bereidheid tot een compromis te komen. Gemeenten mogen wel produkten uit Zuid-Afrika boycotten en kunnen sponsorgelden weigeren met een verwijzing naar de apartheid.