'Ombuigingen van 100 mln op WAO zijn voorbarig'

DEN HAAG, 19 juli De werknemersorganisaties FNV en CNV vinden de ombuigingen van 100 miljoen gulden die het kabinet wil realiseren bij de uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid voorbarig.

Ook de werkgevers zeiden gisteren in een reactie op de kabinetsbesluiten rond de begroting van 1991 dat de regering met de 100 miljoen aan ombuigingen voor haar beurt praat. Tijdens het zogenaamde voorjaarsoverleg hebben de sociale partners afgesproken in het najaar verder te praten over de vraag hoe de kosten van de WAO kunnen worden teruggedrongen.

De christelijke werknemersorganisatie CNV meent dat die kosten op korte termijn zelfs nog zouden kunnen stijgen. Om arbeidsongeschikten aan het werk te krijgen is scholing en begeleiding nodig, aldus CNV-bestuurder De Geus, en dat kost geld. Besparingen op scholing door verhoging van werkgeverspremies en enkele andere premieverhogingen wijst het CNV af. Daarmee zouden de begrotingsproblemen van de overheid op de sociale partners worden afgewenteld, aldus de Geus.

De FNV noemt de kabinetsvoornemens 'een beetje natte-vingerwerk'.

De vakcentrale is het met de regering eens dat er iets gedaan moet worden om de kosten voor de arbeidsongeschiktheid te verminderen. 'Maar we komen daar nog over te praten', aldus een woordvoerder. Verder commentaar wilde de FNV niet leveren, omdat het de vakcentrale volstrekt onduidelijk is hoe de bezuinigingen vorm zullen krijgen.

De werkgeversorganisatie VNO vindt het bedrag van de ombuigingen te laag. Dat blijkt al uit de aankondiging dat in augustus over eventuele lastenverzwaringen zal worden gesproken. Lastenverzwaring is in strijd met het gemeenschappelijke beleidskader van kabinet en sociale partners uit de herfst van vorig jaar. De 'kaasschaaf' die over de subsidies is gelegd betekent het ontwijken van echte keuzes, aldus het VNO.