Meer hulp voor DDR-boeren

BERLIJN, 19 juli Met een extra subsidie van 700 miljoen D-mark probeert de Oostduitse regering de landbouw van de ondergang te redden. Een regeringswoordvoerster heeft dit gisteren in Berlijn meegedeeld.

De bedragen komen bij de ondersteuning die de DDR-regering al eerder op haar begroting voor hulp aan de landbouw had uitgetrokken. In de maand juli zal op deze manier 1,6 miljard D-mark naar de Oostduitse boeren vloeien. Daarnaast zoekt de DDR-regering naar mogelijkheden om op krediet voedsel, vooral vlees, naar de Sovjet-Unie en andere Oosteuropese landen te exporteren en bepleit zij de volstrekte opheffing van handelsbeperkingen tussen de DDR en de Bondsrepubliek op het gebied van voedselprodukten.

Deze 'groene wal' om de DDR is sinds de invoering van de D-mark op 1 juli niet houdbaar gebleken. De DDR is overstroomd met voornamelijk Westduits, maar ook Nederlands voedsel. Oostduitse gewassen, fruit, groenten en vee blijken bijna geheel onverkoopbaar. Op grote schaal wordt bijvoorbeeld onverkochte melk en brood gevoerd aan varkens, die zelf dan ook weer onverkoopbaar in de stal staan. Sommige Oostduitse landbouwbedrijven, de zogeheten LPG's, proberen de nood te lenigen door eigenhandig in steden op straat hun produkten aan de man te brengen. Een tomatenkwekerij bij Berlijn nodigt klanten uit, tegen afbraakprijs, zelf hun tomaten te komen plukken. De thans te verlenen kredieten zouden, aldus DDR-functionarissen, de LPG's niet van de plicht ontslaan vlug te komen met voorstellen tot economische sanering, die hun functioneren onder de omstandigheden van markteconomie veilig kunnen stellen. De nu afgesproken financiele injectie voor de DDR-landbouw, waarin ongeveer een miljoen mensen werkzaam zijn, komt na een aantal niet-uitgevoerde plannen voor steun en bescherming van DDR-bedrijven, zoals een invoerheffing op produkten uit de Bondsrepubliek en teruggave van inkomstenbelasting.