Israel fel tegen bureau EG in bezette gebieden

TEL AVIV, 19 juli Israel verzet zich fel tegen het voornemen van de EG een permanent bureau in de bezette Arabische gebieden te openen voor toezicht op de financiele hulpverlening aan de Palestijnen. 'We zullen geen nieuw consulaat (van de EG) in (Oost)-Jeruzalem aanvaarden', zei een hoge Israelische ambtenaar met het oog op het korte bezoek van de ministers van buitenlandse zaken van Italie, Ierland en Luxemburg aan Israel, dat maandag begint en waarop het beoogde bureau onderwerp van gesprek wordt. 'Ze (de EG) heeft al een vertegenwoordiging in Tel Aviv'. Ook onderminister van buitenlandse zaken Benjamin Netanyahu zei gisteren in een radio-vraaggesprek geen aanleiding voor de EG te zien een nieuw kantoor te openen naast het in Tel Aviv gevestigde EG-gezantschap. Daarentegen maakt Israel er volgens de hoge ambtenaar in Jeruzalem geen bezwaar tegen dat de EG in overleg met Jeruzalem een vertegenwoordiger naar de bezette gebieden stuurt om de de hulp aan de Palestijnen te coordineren.

Westerse diplomatieke kringen in Jeruzalem zeiden gisteren te verwachten dat Israels verzet tegen de opening van een EG-kantoor in Oost-Jeruzalem 'tot een botsing met de EG zal leiden'.

Volgens deze kringen is de opening van een dergelijk bureau gewettigd door de verdubbeling van de EG-hulp aan de Palestijnen in de door Israel bezette gebieden. Voor de verdeling van en controle op de ruim 16 miljoen dollar per jaar belopende hulp aan de Palestijnen is zo'n bureau volgens deze Westerse diplomatieke kringen 'absoluut noodzakelijk'. De EG-troika komt op uitnodiging van de nieuwe Israelische minister van buitenlandse zaken David Levy naar Israel. Levy had om gezondsheidsredenen een uitnodiging de drie ministers op 23 juli in Rome te ontmoeten moeten afzeggen.