Groei van bruto binnenlands produkt in 1989 4,1 procent

DEN HAAG, 19 juli Het bruto binnenlands produkt (BBP) van Nederland, het totaal van alle geproduceerde goederen en diensten, is het afgelopen jaar toegenomen met 4,1 procent. Dit is de grootste stijging van de laatste dertien jaar.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die gisteren zijn bekendgemaakt. De toename van het bruto binnenlands produkt bedroeg in 1988 en 1987 respectievelijk 2,9 en 0,9 procent.

De toename van het BBP ging gepaard met een flinke groei van de werkgelegenheid. Volgens het CBS groeide het aantal arbeidsjaren het afgelopen jaar met 1,6 procent. Deze stijging was volledig toe te schrijven aan de bedrijven, waar het arbeidsvolume met 82.000, ofwel twee procent, groeide. Dit compenseerde de dalende werkgelegenheid bij de overheid ruimschoots.

Voor het bedrijfsleven was 1989 het vijfde opeenvolgende jaar waarin de werkgelegenheid toenam. In die vijf jaar nam de werkgelegenheid bij de bedrijven met 361.000 arbeidsjaren toe, nadat ze in de periode 1980-1983 met 295.000 daalde. Tegelijk met de groei van het BBP stegen vorig jaar ook de consumptieve bestedingen, met 2,5 procent. Vooral gezinnen droegen aan die groei bij, door hun bestedingen met 3,1 procent te vergroten. De overheid bleef daarbij met een bestedingsgroei van een half procent ver achter.

De omvang van de bruto-investeringen in vaste activa nam vorig jaar met 4,4 procent toe. Bedrijven investeerden 4,7 procent meer, waarbij ze overigens lang niet de 10,2 procent groei van 1988 haalden. De overheid investeerde vorig jaar 1,7 procent meer, tegenover 3,7 procent een jaar eerder.

In- en uitvoer van goederen en diensten namen vorig jaar toe met 6,1 procent.