Geen compensatie meer voor zorgverzekeraars

DEN HAAG, 19 juli Particuliere ziektekostenverzekeraars krijgen niet langer een vergoeding voor verliezen die zij leiden op de premies van het standaardpakket. Het kabinet heeft besloten de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen per 1 januari 1991 zodanig te wijzigen dat de verzekeraars voortaan een vast budget krijgen om de verliezen te dekken.

Verzekeraars kunnen de verliezen die ze nu lijden op de standaardverzekering volledig declareren. Zij lopen daardoor geen enkel risico over de groepen verzekerden met een standaardpakket die onder de omslagregeling vallen. De standaardpakketpolis is bedoeld voor groepen mensen zoals verzekerden die eerder vrijwillig in het ziekenfonds zaten en bejaarden. Particuliere verzekeraars bieden dit pakket aan tegen een door de overheid vastgestelde premie. Omdat die premie niet kostendekkend is, mogen de verzekeraars het verlies declareren. Alle particulier verzekerden betalen een verplichte wettelijke bijdrage om de kosten van deze regeling te dekken.

De verzekeraars hebben nu weinig belang bij het voeren van een beleid dat erop is gericht dat de 'schade' van de verzekerde beperkt blijft. Volgens het kabinet zullen de verzekeraars meer oog krijgen voor het beheersen van de kosten als ze een vast bedrag krijgen.

Het kabinet streeft ernaar dat in 1996 een basisverzekering tegen ziektekosten voor iedereen tot stand is gebracht. Het onderscheid tussen particuliere verzekerden en ziekenfondsverzekerden is dan verdwenen. 'Zorgverzekeraars' ontvangen dan vastgestelde budgetten. De nieuwe regeling om verzekeraars niet langer een volledige vergoeding voor verliezen te geven wordt door het kabinet beschouwd als een belangrijke proef met het budgetteren van verzekeraars op weg naar het nieuwe stelsel.