Contact Moskou en Navo via ambassadeurs

BRUSSEL, 19 juli De ambassadeurs van de Sovjet-Unie en Hongarije in Belgie zullen contact onderhouden met de NAVO. De woordvoerder van de NAVO in de Belgische hoofdstad heeft dit gisteren meegedeeld na afloop van het bezoek van de Hongaarse minister-president Antall aan het NAVO-hoofdkwartier, het eerste van een regeringsleider uit een Oosteuropees land.

Antall zei na zijn bezoek dat hij voorstander is van wat hij noemde het 'Atlantische idee'. Twee wereldoorlogen en de Koude Oorlog hebben aangetoond dat Europa en Noord-Amerika onafscheidelijk zijn, aldus de Hongaarse regeringsleider, die hieraan toevoegde dat 'de NAVO een basis voor Europese veiligheid vormt die niet gericht is tegen de Sovjet-Unie'.

Het Hongaarse parlement stemde vorige maand met grote meerderheid voor terugtrekking van Hongarije uit het Warschaupact tegen eind 1991. NAVO-secretaris-generaal Worner, die dinsdag terugkeerde van een bezoek aan Moskou, zei dat hij met Sovjet-president Gorbatsjov had afgesproken dat de ambassadeur van de Sovjet-Unie in Belgie als 'contact' met de NAVO zal optreden. Moskou zal binnenkort een nieuwe ambassadeur in Brussel accrediteren. De vorige ambassadeur is in mei vertrokken.

De Westduitse minister van defensie, Stoltenberg, heeft gisteren in Bonn de oprichting van een 'centrum voor verificatie' aangekondigd. Het centrum zal op 1 oktober beginnen met circa honderd man personeel en moet in april volgend jaar gereed zijn. Dan zullen er 280 militairen en honderd andere personeelsleden aan verbonden zijn. Het verificatiecentrum zal controle uitoefenen op de naleving van de bepalingen die in Wenen worden opgesteld met betrekking tot vermindering van de conventionele troepen in Centraal-Europa. (AP, AFP)