Clausule in systeem voor geneesmiddelen

AMSTELVEEN, 19 juli Bij het nieuwe vergoedingssysteem voor geneesmiddelen dat staatssecretaris Simons (volksgezondheid) volgend jaar wil invoeren, moet in elk geval een 'hardheidsclausule' worden ingebouwd. Die moet voorkomen dat chronische patienten de dupe worden van het nieuwe systeem, dat een bezuiniging op de uitgaven voor medicijnen beoogt. De Ziekenfondsraad schrijft dat in een advies aan de bewindsman. Een deel van het adviescollege heeft bezwaren tegen het systeem. Anderen menen dat het helemaal niet bruikbaar is. Het zou patient-onvriendelijk zijn en de besparingen die Simons ervan verwacht zouden veel te rooskleurig zijn weergegeven.