Belegger krijgt schade door falend beurssysteem vergoed

AMSTERDAM, 19 juli Beleggers die tijdens de minikrach van 16 oktober 1989 financieel zijn gedupeerd door een falend computersysteem van de Amsterdamse effectenbeurs, het Handels Ondersteunend Systeem (HOS), kunnen op schadevergoeding rekenen van het beurslid (commissionair, bank) waar zij destijds hun koop- of verkoopopdrachten hebben geplaatst. Dat volgt uit de eerste bindende uitspraak die de Klachtencommissie Eftectenbedrijf eind mei heeft gedaan in een zaak die was aangespannen door een particuliere belegger en de Vereniging van Effectenbezitters (VEB). De klachtencommissie heeft bepaald dat de bewuste belegger, die op 16 oktober een order plaatste voor de koop van 2000 aandelen Text Lite, 1650 gulden schadevergoeding moet krijgen van het beurslid (in dit geval een bank) dat die order als gevolg van het falende computersysteem uiteindelijk niet goed heeft kunnen uitvoeren. Bank noch klager worden met name genoemd.

De klachtencommissie stelt de bank, die zich in deze zaak op overmacht beroept, in het ongelijk: 'In de verhouding tussen lid en klager dient het lid in beginsel het risico te dragen voor feilen in de apparatuur waarvan bij het doorgeven en uitvoeren van orders gebruik wordt gemaakt.'

Het beurslid draagt volgens de commissie mede verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van het HOS. Volgens de VEB overweegt de betrokken bank nu de uitspraak van de klachtencommissie aan te vechten voor de rechter. De VEB geeft de bank weinig kans op succes.

De minikrach van 16 oktober 1989 heeft volgens de VEB geleid tot een stroom van klachten over de ontstane vertraging in de orderverwerking. Een aantal klachten, die de VEB begeleidt, is nog in behandeling bij de Klachtencommissie Effectenbedrijf.