Werkloosheid eerste helft 1990 gedaald

DEN HAAG, 18 juli In de eerste helft van 1990 bedroeg het aantal geregistreerde werklozen gemiddeld 355.000, 46.000 minder dan in de eerste helft van vorig jaar en 92.000 minder dan het eerste halfjaar van 1988. Dat blijkt uit de statistiek geregistreerde werkloosheid van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Die is gebaseerd op gegevens uit de registratie van de arbeidsbureaus en de enquete beroepsbevolking. De uitkomsten zijn niet gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

Vooral het aantal werkloze mannen vertoont een dalende tendens. In het eerste helft van 1990 bedroeg dat gemiddeld 218.000, 35.000 minder dan in dezelfde periode van 1989 en 71.000 lager dan in het eerste half jaar van 1988. Bij de vrouwen was het gemiddeld aantal werklozen het afgelopen half jaar 137.000, 20.000 lager dan twee jaar eerder.

In de maanden april tot en met juni bedroeg het gemiddeld aantal werklozen 340.000, van wie 208.000 mannen en 132.000 vrouwen. Bij driemaandscijfers dient een zekere marge in acht te worden genomen, aldus het CBS. Alleen grote verschillen tussen deze cijfers en ontwikkelingen op langere termijn kunnen worden beschouwd als een werkelijk indicatie van het aantal geregistreerde werklozen. (ANP)