Weekstaat der Nederlandsche Bank; Geldmarkt verkrapt; Kasreserve verkrapt geldmarkt

AMSTERDAM, 18 juli Na een kasreserve-vrije periode van bijna tweeenhalve week activeerde De Nederlandsche Bank afgelopen maandag deze reserve-verplichting weer. Uit de weekstaat blijkt de omvang van de kasreserve: fl. 7.668 miljoen. De gezamenlijke banken zijn verplicht dit bedrag tot 26 juli bij De Nederlandsche Bank aan te houden. De geldmarkt werd hierdoor verkrapt. Om een gedeelte van deze verkrapping ongedaan te maken, steunde De Nederlandsche Bank, eveneens op maandag, de geldmarkt met een nieuwe vierdaagse speciale belening ter grootte van ruim fl. 4 miljard. Het tarief bleef onveranderd op 7,8 procent. Naast de speciale belening verruimde de geldmarkt door diverse overheidsuitkeringen en -betalingen met ongeveer fl. 6,8 miljard. In de weekstaat wordt dit geillustreerd door de afneming van het saldo van 's Rijks schatkist. De geldmarkttekorten worden momenteel voldoende gedekt door de lopende speciale belening en het contingent van fl. 4,1 miljard, waarop de besparing nog 8 procentpunten bedraagt.

Eind vorige week daalden de geldmarkttarieven licht. Aanleiding vormde de verlaging van de zogenaamde 'Fed-funds rate' door de Fed met 1/4 procent. Deze 'Fed-funds rate' is de interbancaire daggeldrente binnen het stelsel van centrale banken in Amerika. De verlaging leidde tot lagere tarieven voor met name de kortlopende termijnen.

Momenteel liggen de rentetarieven op de Nederlandse geldmarkt ongeveer op het niveau van een week geleden. Blijkbaar is de markt nog niet geheel gerust op de mogelijke gevolgen van de Duitse eenwording. De vorige week afgesloten loonsverhogingen in Oost-Duitsland van bijna 40 procent zijn niet geruststellend te noemen, mede omdat de verhoging van de lonen niet wordt gerechtvaardigd door een hogere produktiviteit. Voor veel Oostduitse bedrijven kan dit de ondergang bespoedigen, waardoor een nog zwaardere wissel zal worden getrokken op het Duitse overheidsbudget.

Afgelopen periode heeft de gulden ten opzichte van de D-mark enigszins aan kracht ingeboet. Gezien dit feit en de nog steeds aanzienlijke besparing op het contingent is het niet onwaarschijnlijk dat De Nederlandsche Bank krap zal toewijzen op de volgende speciale belening. Deze toewijzing zal aanstaande vrijdag plaatsvinden, mogelijk tegen een fractioneel hoger tarief dan de huidige 7,8 procent.

Bron: NMB Bank