Vier Cubanen vluchten naar residentie Italie in Havanna

HAVANA/MADRID, 18 juli Opnieuw hebben jonge Cubanen hun toevlucht genomen tot een ambassade van een Europees land in Havana. Gisteren beklommen twee mannen en twee vrouwen van begin twintig het dak van de residentie van de Italiaanse ambassadeur. Zij bivakkeren nu op het terras van de woning.

De Italiaanse ambassadeur verblijft momenteel buiten Cuba, maar een medewerkster van de ambassade zei dat de vier 'politiek asiel' hebben gevraagd en om de mogelijkheid 'naar een land van de Europese Gemeenschap te reizen'. In totaal verblijven nu twaalf Cubanen in diplomatieke vestigingen in Havana: behalve de vier in de Italiaanse residentie, vijf mensen in de woning van de Tsjechoslowaakse tijdelijk zaakgelastigde en drie in de Spaanse ambassade.

De Cubaanse politie wist gisteren een man aan te houden op het terrein van de vestiging van de 'afdeling Amerikaanse belangen' van de Zwitserse ambassade in Havana. Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft bij Havana geprotesteerd tegen deze gang van zaken. Een gezin met twee kinderen maakte gisteren korte tijd moeilijkheden bij de visumafdeling van de Spaanse ambassade, maar verliet deze na enige tijd. De vier zijn in het bezit van geldige uitreisvisa en legden zich er bij neer dat zij de gewone procedure moeten volgen. (Reuter, AP) Onze correspondent in Madrid voegthier aan toe: Spanje heeft gisteren besloten het periodieke economische overleg met Cuba voor onbepaalde tijd op te schorten, na heftige verwijten over en weer tussen bewindslieden van beide landen. De Cubaanse regering heeft de Spaanse ambassadeur in Havana ontboden om te protesteren tegen dit besluit en kondigde aan op korte termijn tegenmaatregelen te nemen.

Het diplomatieke conflict tussen beide landen ontstond in het afgelopen weekeinde toen Cubaanse politiemannen de Spaanse ambassade binnendrongen om een jongeman te arresteren die daar asiel wilde vragen. Bij de aanhouding werd een reeks schoten gelost. Cuba heeft hiervoor officieel verontschuldigingen aangeboden en daarmee leek het incident te zijn afgedaan.

Maandag echter reageerde de Spaanse minister van buitenlandse zaken Francisco Fernandez Ordonez in Brussel voor zijn doen ongemeen scherp op uitlatingen Fidel Castro, die in Havana had gezegd dat de westerse landen alle 'a-sociale elementen' uit Cuba cadeau konden krijgen. Volgens Fernandez Ordonez zou Castro de grenzen van zijn land niet durven openstellen, omdat zijn regime dan weleens ten val zou kunnen komen, net zoals met de communistische regeringen in Oost-Europa is gebeurd. 'Onverantwoordelijk en betreurenswaardig' noemde op zijn beurt de nummer drie van het Cubaanse bewind, de secretaris van het Centraal Comite Carlos Aldana, de uitspraken van Ordonez. Hij beschuldigde de Spaanse regering van 'goedkope zucht naar sensatie' en riep het Spaanse parlement op, zich meer met binnenlandse aangelegenheden te bemoeien in plaats van met incidenten in Havana. Daarbij verwees hij naar de affaire-Juan Guerra en zei dat 'er ook in Spanje misdadigers en a-sociale elementen zijn, die misschien wel Gonzalez en Ordonez heten'. Aldana, die is belast met het bewaken van de ideologie binnen het Centraal Comite, sloot zich aan bij Castro's suggestie van een nieuwe uittocht uit Cuba. Tegenover journalisten opperde hij de gedachte hiervoor een speciaal emigratiekantoor te openen in Havanna, 'als de landen van Europa tenminste inderdaad bereid zijn iedereen op te nemen die Cuba wil verlaten'.