Veevoerproducent dreigt handelaar met gijzeling

ROTTERDAM, 18 juli De handelaar in veevoergrondstoffen C. A. de Bruyn moet van het gerechtshof in Den Haag een miljoen gulden betalen aan het veevoerproducent Slump BV als voorschot op verschuldigde schadevergoeding. Als De Bruyn vandaag niet betaalt, zal Slumps advocaat jhr. mr.

Th. Sandberg de rechtbank in Breda toestemming vragen hem te gijzelen.

De dreigende gijzeling is een voorlopig hoogtepunt in de strijd om schadevergoedingen tussen bedrijven die in financiele moeilijkheden raakten sinds eind vorig jaar in het noorden van Nederland en in Engeland honderden koeien ziek werden door het eten van verontreinigd veevoer. Met lood vervuilde grondstof van de Duitse firma Toepfer was via de verwerkers De Bruyn, Roveghra en Drogerij Markenesse in het voer terecht gekomen.

Slump, die het voer in Friesland en Groningen had verkocht, eiste in november in kort geding een voorlopige schadevergoeding van zijn drie leveranciers. De Rotterdamse rechtbank wees deze eis af omdat zij volgens de rechtbank te goeder trouw hadden gehandeld. De handelaren zelf eisten een maand later in kort geding schadevergoeding van Toepfer. Ook deze eis werd afgewezen, omdat volgens de rechtbank nog onvoldoende vaststond dat het Duitse bedrijf onrechtmatig had gehandeld.

Het gerechtshof in Den Haag kende in februari in hoger beroep de eis van Slump wel toe. Maar de bedrijven werden vervolgens failliet verklaard en betaalden niet. Daarop stelde Slump in een kort geding in maart C. A. De Bruyn en directeur A. Baas van Roveghra en Marknesse hoofdelijk aansprakelijk. In die zaak voegden zich zes Engelse veevoerfabrieken. De Rotterdamse rechtbank veroordeelde De Bruyn tot het betalen van 1 miljoen gulden aan Slump en 2,75 miljoen gulden aan de Engelse bedrijven. De Bruyn, die tijdens de behandeling van het kort geding zijn bedrijfsgebouwen en drie woningen voor 2,5 miljoen gulden verkocht en het geld belegde in Panama, ging in hoger beroep. Ook vroeg hij surseance van betaling aan.

Het gerechtshof in Den Haag bekrachtigde gisteren het vonnis ten aanzien van Slump en vernietigde het ten aanzien van de Engelsen, omdat die hun claims volgens het hof onvoldoende hebben onderbouwd. De Bruyn heeft op 1 juni surseance van betaling gekregen, maar het hof wijst er in zijn arrest op dat dit slechts territoriale werking heeft en uitvoering van het arrest in het buitenland niet in de weg staat.

De 69-jarige De Bruyn is overigens in de strafzaak tegen hem vrijgesproken. De rechtbank achtte het niet wettig bewezen dat hij wist dat er lood in de door hem geleverde grondstof zat.

De onderhandelingen tussen de verzekeringsmaatschappij van Slump en de ruim 300 getroffen veehouders in Friesland en Groningen zijn intussen bijna afgerond. De verzekeraar heeft een half miljoen gulden uitgekeerd en nog eens 7 ton aangeboden. Onenigheid bestaat nog over de omvang van de schade die is geleden doordat melk is verwerkt tot boter en tot melkpoeder, die weer wordt verwerkt tot veevoer. Het Landbouwschap had aanvankelijk namens de boeren 6,7 miljoen gulden geeist.