Sovjet-Unie bereid tot overleg met Z-Korea

SEOUL, 18 juli De Sovjet-Unie is bereid tot overleg met Zuid-Korea over het herstel van de diplomatieke betrekkingen tussen de beide landen. In een brief aan de Zuidkoreaanse president Roh Tae Woo ging Sovjet-president Michail Gorbatsjov in op een eerder schriftelijk voorstel van Roh om te onderhandelen over normalisering van de relaties tussen de Sovjet-Unie en Zuid-Korea. Begin augustus zal de Sovjet-Unie een Zuidkoreaanse economische delegatie uitnodigen.

Een woordvoerder van president Roh, Lee Soo Jung, verklaarde dat de brief van Gorbatsjov, die persoonlijk aan Roh was gericht, een antwoord was op een brief van de Zuidkoreaanse president van 9 juni, vier dagen na de ontmoeting van de beide presidenten in San Francisco. Lee zei dat de briefwisseling kan worden gezien als 'het formele begin van van concrete inspanningen om de relaties tussen Moskou en Seoul te normaliseren'. Gorbatsjov zei dat de ontmoeting in San Francisco goede vooruitzichten had geschapen voor herstel van de betrekkingen tussen Zuid-Korea en de Sovjet-Unie, en dat hij blij was met Rohs voorstel het contact voort te zetten.

Zuidkoreaanse experts denken dat de opbrengst uit handel tussen de beide landen, die vorig jaar zes miljoen dollar bedroeg, in de komende twee jaar zal stijgen tot zo'n twee miljard dollar. (AFP, UPI, Reuter)