Nog hoop voor failliete Belgische kruitfabriek

BRUSSEL, 18 juli Met de faillietverklaring van het Belgische munitiebedrijf PRB (Poudreries Reunies de Belgique), gisteren door de rechtbank van koophandel in Brussel, is nog niet alle hoop vervlogen voor de ongeveer 1.250 werknemers van de vijf vestigingen van het bedrijf. Volgens een woordvoerder van Indosuez zijn er nog steeds contacten met de Franse kandidaat-overnemers Giat en SNPE, evenals met andere kandidaten.

De Fransen hebben aan de Belgische vakbonden laten weten dat ze geinteresseerd blijven in PRB als ze de garantie krijgen dat ze de schulden uit het verleden van 1,2 miljard frank (66 miljoen gulden) niet hoeven over te nemen. Het bod van 350 miljoen frank (19,2 miljoen gulden) voor de drie vestigingen werd vorige week door de directie van PRB verworpen.

Bernard Anselme, de voorzitter van de Waalse executieve, kondigde al aan dat het Waalse gewest 'geloofwaardige overnemers' zal bevoordelen en zal trachten zoveel mogelijk arbeidsplaatsen van de twee Waalse vestigingen te redden. De Vlaamse minister van economie, de socialist Norbert De Batselier, verweet de banken een stugge houding te hebben aangenomen, waardoor een compromis vorige week op het laatste moment niet doorging.

De rechtbank besliste gisteren dat PRB haar activiteiten onmiddellijk moet stopzetten nu de banken geen verdere financiering meer willen geven. PRB heeft nog ongeveer 25 contracten in portefeuille voor een waarde van 5 miljard frank (275 miljoen gulden) waarmee het bedrijf nog tot volgend jaar maart verder zou kunnen draaien.

Intussen wordt er al druk gerekend hoeveel het faillissement de nationale en regionale overheden zou kunnen kosten: afgezien van de werkloosheidsuitkeringen zijn er ook nog de 'brugpensioenen' (VUT-regeling) waarvan veel werknemers van PRB de laatste maanden gebruik hebben gemaakt. Daarbij komt nog de milieuvervuiling en de veiligheid. Op de industrieterreinen van PRB zijn de afgelopen jaren herhaaldelijk mislukte munitie en gevaarlijke stoffen gestort. De terreinen zouden onder strenge bewaking volledig ontruimd moeten worden. Er is zelfs sprake van dat de grond van sommige vestigingen volledig afgegraven zou moeten worden. De kosten daarvan worden geraamd op 600 miljoen frank (33 miljoen gulden). Als bepaalde terreinen aan hun lot worden overgelaten zou er ernstig gevaar kunnen ontstaan omdat bepaalde stoffen uit zichzelf tot ontploffing zouden kunnen komen. Met name de vestiging in Balen, ten noorden van Hasselt, staat bekend als een gevaarlijk terrein. De vakbonden hebben laten weten dat het personeel van PRB niet langer kan instaan voor de veiligheid. Minister Louis Tobback van binnenlandse zaken heeft dan ook vanmorgen een vergadering belegd met de vakbonden, de vier betrokken provinciegouverneurs, de bedrijfsleiders, de Rijkswacht, en vertegenwoordigers van defensie en economische zaken.

    • Frits Schaling