Melkonderzoek bij vuiloven Leeuwarden

HARDEGARIJP, 18 juli Bij koeien van acht veehouders in de onmiddellijke nabijheid van de vuilverwerkingsinstallatie in Leeuwarden zullen de komende maand regelmatig melkmonsters worden genomen. Maandag werd de verbrandingsoven gesloten nadat was gebleken dat de dioxine-uitstoot duizend maal hoger was dan de toegestane norm. De uitkomst van het melkonderzoek wordt eind september verwacht. Agrariers uit de nabijheid van de vuilverbrandingsoven hebben gisteravond op een bijeenkomst in Hardegarijp voorlichting gekregen over de gevolgen voor de melkproduktie van de hoge dioxine-uitstoot. De boeren zijn vooral ongerust over de gevolgen indien blijkt dat de melk te veel dioxine bevat. Voorzitter G. Hofstra van de Gewestelijke Raad van het Landbouwschap, die de avond had georganiseerd, maakte bekend dat een speciale begeleidingscommissie in het leven is geroepen. De commissie gaat eventueel voor gedupeerde boeren die een jaar lang geen melk kunnen leveren schaderegelingen treffen met het ministerie van landbouw. De commissie bestaat uit leden van de drie Friese boerenbelangenorganisaties en medewerkers van het ministerie.

Hofstra toonde zich overigens redelijk optimistisch over de uitslag van het melkonderzoek: 'Ik denk dat het meevalt. Vorig jaar zat de melk onder de norm en toen brandde de oven nog, maar we hebben de schrik aardig in de benen. Eind september weten we meer. We kunnen alleen maar afwachten.'

'Als het mis is ben je sowieso de dupe', erkent veehouder K. Kalsbeek, die zijn 50 koeien in de zomermaanden dagelijks liet weiden op vier kilometer afstand van de vuiloven. 'Bij regenachtig weer rook ik vaak een weeige lucht. Ik wil de boel niet dramatiseren, maar als het mis is, is een goede financiele regeling noodzakelijk.' Inmiddels heeft de provincie Groningen in principe positief gereageerd op het verzoek van Friesland om 20.000 ton Fries afval op te slaan op de vuilstort in Veendam. Gedeputeerde G. J. van Helden: 'Friesland zit serieus in de problemen en dan gaat het te ver om de deur dicht te gooien.' Groningen wil overigens alleen helpen als ook de andere partners uit het 'afvalconvenant' Drenthe en Overijssel een bijdrage leveren aan de oplossing van het Friese afvalprobleem. Drenthe weigerde gisteren om nog eens 20.000 ton extra afval uit Friesland te verwerken. Overijssel staat niet onwelwillend tegenover de tijdelijke opslag van het afval. Eerder kwamen de provincies Drenthe en Groningen met Friesland overeen twee jaar lang 90.000 ton Fries afval te verwerken.