Luchtmacht gaat laagvliegen met 30 pct beperken

DEN HAAG, 18 juli De luchtmacht gaat het laagvliegen boven noordoost-Nederland met dertig procent beperken. Door veranderde tactische inzichten bij de NAVO zullen in plaats van 900 oefenvluchten nog maar 600 vluchten per jaar worden uitgevoerd. Britse en Westduitse straaljagers zullen hetzelfde aantal vluchten boven Nederland uitvoeren tot een totaal van 2100 per jaar. Dat staat in het rapport 'Mogelijkheden ter beperking geluidhinder militaire laagvliegroutes' dat staatssecretaris mr. B. baron van Voorst tot Voorst (defensie) vandaag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. In internationaal verband wordt op dit moment onderzocht of het gebruik van laagvlieggebieden en routes verder kan worden aangepast. In het rapport staat dat de mogelijkheden laagvliegoperaties naar het buitenland te verplaatsen zeer beperkt zijn.