Levenslang

Een commissie van de Amerikaanse atletiekbond heeft de vroegere coach Chuck Debus voor het leven geschorst. Debus heeft atleten aangemoedigd verboden spierversterkende middelen te gebruiken. In een 52 pagina's tellend onderzoeksrapport wordt de 45-jarige Debus schuldig verklaard atleten in contact met dope te willen brengen en een atleet verboden middelen te hebben verstrekt. De commissie meent dat Debus' gedrag op gespannen voet staat met de doelstellingen van de Amerikaanse bond. Het onderzoek heeft meer dan een jaar geduurd. De commissie baseert zijn oordeel onder meer op verkaringen van Steve Scott (1500 meter) en Tonie Campbell (110 meter horden), die werden aangespoord tot illegaal gebruik en 400-meterloper Darryll Robinson, die van Debus middelen ontving.