Kohl: verenigd Duitsland gaat geen eigen weg

BONN, 18 juli Voor het verenigde Duitsland hoeft straks niemand bang te zijn. Het kan en wil volgens bondskanselier Kohl geen eigen weg gaan.

Integendeel, het zal onverminderd partner in de Europese Gemeenschap en de NAVO blijven en daar zijn politiek met de anderen afstemmen. Met zijn open grenzen is het land geroepen om in Europa middelaar tussen Oost en West en transporteur van begrip en ideeen tussen de Europese landen te zijn. 'Ik zal dankbaar zijn als over mijn regeringstijd ooit wordt geschreven dat ik eraan heb bijgedragen om de Duitsers zo'n rol in het midden van Europa te laten spelen. Wij zijn geen wereldmacht, en ik zou het aanmatigend vinden om daarover zelfs maar te dromen', aldus Kohl gisteren bij een terugblik op de historische akkoorden van zijn tweedaagse werkbezoek aan de Sovjet-Unie. De overeenstemming met president Gorbatsjov die het mogelijk maakt dat de Duitse eenheid nog dit jaar een feit wordt, en de ontruiming van (Oost-)Duits grondgebied door de Sovjet-Unie over vier jaar, hebben jongstleden maandag tot 'een van de belangrijkste dagen in mijn leven gemaakt', aldus Kohl. Hij omschreef het resultaat van Zjelesnovodsk als 'een belangrijke bladzijde in de Duitse geschiedenis'.

De kanselier, die er duidelijk ook op uit was om zoveel mogelijk de bezorgdheid over de Duitse eenwording in Europese buurlanden weg te nemen, dankte zijn Westelijke partners in NAVO en EG voor de steun die zij de Bondsrepubliek de afgelopen maanden hebben gegeven. In het bijzonder noemde hij de namen van president George Bush 'een vriend van Duitsland' en Jacques Delors, de voorzitter van de Europese Commissie. Lof en dank sprak hij ook uit aan het adres van Michail Gorbatsjov voor diens bereidheid om de ontwikkelingen in Oost-Europa en de akkoorden van begin deze week mogelijk te maken.

Een zichtbaar ontspannen en gelukkige Kohl kondigde aan dat het verenigde Duitsland volgend jaar niet alleen met de Sovjet-Unie maar ook met Polen zijn verhouding in een een veelomvattend verdrag wil regelen. Tussen die verdragen ziet hij ook een samenhang in Europees perspectief. Als het Kohl op 2 december lukt om de eerste gemeenschappelijke Duitse verkiezingen te winnen hij gaf zichzelf daarop nu een goede kans zou hij in die verdragen ook graag willen regelen wat Duitsland op economisch gebied voor Polen en de Sovjet-Unie kan doen.

In zijn overleg met Gorbatsjov had Kohl, zei hij, herhaaldelijk duidelijk gemaakt 'dat Duitsland niet alleen de Sovjet-Unie het alomvattende economische programma kan aanbieden dat zij nodig heeft'.

Ook had hij onderstreept dat hij het eens is met zijn Westelijke partners dat de Sovjet-Unie echt ingrijpende economische hervormingen moet doorvoeren wil hulp kans op succes hebben. Kohl had vooraf de kans dat het in het Noordkaukasische overleg tot zulke vergaande akkoorden zou komen op 'fifty-fifty' geschat. Dat Gorbatsjov er na enige aarzeling toch mee had ingestemd om binnen vier jaar de circa 380.000 Russische militairen (gisteren berichtten we abusievelijk van 480.000, red.) uit de DDR terug te halen, was mede te danken geweest aan Kohls waarschuwingen voor hun langer verblijf. De kanselier had duidelijk gemaakt dat de DDR-bevolking nu al kritisch gestemd is jegens de Sovjet-soldaten. Ook had de kanselier op risico's gewezen van een langdurig verblijf van Sovjet-soldaten in een omgeving waar de economie zoveel beter en het consumptiepeil zoveel hoger ligt dan thuis.

    • J. M. Bik