Kohl: eerste gelukwens van Lubbers

BONN, 18 juli Premier Lubbers was gisteren de eerste die bondskanselier Kohl telefonisch gelukwenste met de akkoorden over de Duitse eenwording die hij tijdens zijn werkbezoek aan de Sovjet-Unie had bereikt. Op een persconferentie zei Kohl dat de Nederlandse premier hem al om acht uur 's ochtends had gebeld.

Direct daarna waren felicitaties binnengekomen van Simon Wiesenthal, de man die na de oorlog als geen ander overal ter wereld ondergedoken nazi's hielp opsporen. Kohl noemde Wiesenthal gisteren 'een vertegenwoordiger van het joodse volk dat als geen ander volk heeft geleden onder Duitse handen'.

De derde gelukwens was gekomen van prins Lodewijk Ferdinand van Pruisen, een afstammeling van Frederik de Grote. De kanselier zei daarover met een grap 'dat het heel logisch was dat het hoofd van het huis Hohenzollern hem met de Duitse eenheid gelukwenste'. President Bush heeft gisteren in telefoongesprekken van 30 en 40 minuten zijn collega Gorbatsjov en kanselier Kohl hulde gebracht voor het 'staatsmanschap' dat zij in hun onderhandelingen hebben gedemonstreerd. Bush en Kohl waren het met elkaar eens dat de verklaring van de recente NAVO-top in Londen een grote rol heeft gespeeld voor Gorbatsjovs positiewijziging.