Huis: evenwicht budget hoeft niet in grondwet

WASHINGTON, 18 juli De Amerikaanse regering is voorlopig niet verplicht om met ingang van 1995 de staatsbegroting in evenwicht te brengen.

Een voorstel om deze bepaling in de grondwet op te nemen is gisteren in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden tegen de zin van het Witte Huis met 279 stemmen voor en 150 tegen verworpen. Voor dit voorstel tot wijziging van de grondwet was een tweederde meerderheid nodig.

Eenmaal wet zou het voorstel de regering er met ingang van 1995 toe verplichten haar begroting in evenwicht te brengen. Uitzondering op deze verplichting kan worden gemaakt in geval van oorlog of wanneer drievijfde van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden met een tekort akkoord gaan.

Voorstanders van het wetsvoorstel vinden dat het Amerikaanse Congres te weinig bezuinigt en ook niet bereid is belastingen te verhogen. Het wetswijzigingsvoorstel werd gisteren gesteund door 110 Democraten en 169 Republikeinen. Tegen stemden 145 Democraten en slechts vijf Republikeinen. De Democraten hebben 257 zetels in het Huis, de Republikeinen 176. Het voorstel genoot de warme belangstelling van de Amerikaanse regering.

President Bush is momenteel druk doende om met het Congres eens te worden over een vermindering van de uitgaven en een verhoging van de belastingen om het tekort van zo'n 169 miljard dollar op de begroting voor 1990/ 91 te verminderen tot circa 64 miljard dollar. Lukt dat niet dan treden automatische voor liefst 100 miljard dollar bezuinigingen krachtens de Gramm-Rudman begrotingswet in werking.

Het wetswijzigingsvoorstel heeft al enige geschiedenis. De Senaat heeft het ontwerp in 1982 goedgekeurd, maar het strandde toen in het Huis van Afgevaardigden. In 1986 werd het voorstel weer door de Senaat behandeld maar kwam het een stem tekort om te worden aangenomen. Tot nu toe is slechts 29 maal in de Amerikaanse geschiedenis de grondwet gewijzigd, de laatste keer in 1971. (Reuter)