Geen asiel voor balling uit Filippijnen

DEN HAAG, 18 juli Staatssecretaris Kosto (justitie) heeft gisteren het verzoek om politiek asiel van de Filippijnse balling Jose Maria Sison afgewezen. Een woordvoerder van het ministerie wilde niet zeggen wat de reden voor de afwijzing is. Sison zal vragen om herziening van de uitspraak en kan een beslissing daarover, die mogelijk nog een jaar duurt, in Nederland afwachten.

Sison, die nog geen officiele beschikking van het ministerie van justitie heeft ontvangen, zegt dat hij 'in geen geval' terug kan naar de Filippijnen. 'Op mijn hoofd en dat van mijn vrouw staan prijzen, de militairen zitten achter ons aan. Een veilig en gelukkig leven zit er niet in.' De hoogleraar in de politieke wetenschappen was eind jaren zestig een van de oprichters van de communistische partij van de Filippijnen (CPP) en van het Nieuwe Volksleger (NPA), een communistisch guerrilla-leger, beide verboden organisaties. Onder het regime van president Marcos zat hij geruime tijd gevangen tot Aquino in 1986 door een volksopstand aan de macht kwam en Sison vrijliet.

Onderhandelingen tussen regering en verzet mislukten, waarna CPP/NPA en zijn leiders, onder wie Sison, de strijd hervatten. Dit was in 1988 voor de Filippijnse overheid reden het paspoort van Sison, die lezingen gaf in West-Europa, in te trekken. Sison vroeg in Nederland asiel aan en vestigde zich in Utrecht waar het internationale hoofdkwartier van het Nationale Democratische Front (NDF), de politiek arm van het NPA, zich bevindt.

Volgens de Filippijnse regering dirigeerde 'Joma' Sison het gewapend verzet vanuit Utrecht. Aquino zei dat Nederland zich bewust moest zijn van 'onze gevoeligheid ten aanzien van Sisons asielaanvraag'.

Het is niet duidelijk of die 'gevoeligheid' een rol heeft gespeeld bij de afwijzing.

Eind vorig jaar lekte uit dat Sison plannen had een groot aantal Filippijnse ambtenaren te gijzelen om Aquino onder druk te zetten. De Nederlandse ambassadeur in Manila meende naar aanleiding daarvan dat de asielaanvraag van Sison weinig kans zou maken.