'EG blijft bij landbouwsteun'

BRUSSEL, 18 juli De Europese Gemeenschap is niet van plan om bij de GATT-onderhandelingen, die in december van dit jaar moeten worden afgesloten, haar standpunt over landbouwsubsidies te wijzigen. Vorige week deed de EG tegenover de Verenigde Staten op dit punt geen enkele concessie tijdens de topconferentie van de G-7 in Houston.

Dit stelt de Europese Commissaris voor landbouw, de Ier Ray MacSharry, over het als een compromis gepresenteerde resultaat van de top van de zeven geindustrialiseerde landen. 'Houston was geen onderhandelingsbijeenkomst, we hebben uitsluitend de positie bevestigd die de Europese Commissie al anderhalf jaar inneemt.'

MacSharry gelooft niet in het risico dat de GATT-onderhandelingen over de liberalisatie van de wereldhandel vastlopen, omdat de EG niet tegemoetkomt aan de Amerikaanse eis om de steun aan de landbouw stop te zetten. De landbouwcommissaris gelooft dat ook president Bush zich realiseert dat liberalisatie van de handel in landbouwprodukten een 'utopische visie' is. Volgens MacSharry willen de VS alleen dat de EG exportsubsidies voor landbouwprodukten afschaft om de Europese positie op de wereldmarkt te verzwakken. Hij zegt dat de VS tweeeneenhalf keer meer steun geven aan de boeren dan de EG. 'In het oog van de wereld echter is de EG de enige die exportsubsidies geeft.' Gisteren hebben de EG-ministers van handel in Brussel overleg gevoerd over de GATT-onderhandelingen. De Italiaanse minister van handel Renato Ruggiero Italie is dit half jaar voorzitter van de EG zei na afloop dat de EG 'geen overmatige verwachtingen' heeft over de uitkomst van de onderhandelingen komende week in Geneve. De ministers waren van mening dat de EG dient vast te houden aan haar landbouwbeleid en zich tegen concessies moeten verzetten.

Over economische steun aan Oost-Europa zegt MacSharry dat de EG niet meer landbouwprodukten uit die landen behoeft af te nemen. 'We willen Oost-Europa financieel helpen, ook bij de verbetering van de agrarische industrie. Maar je geeft geen stokken weg waarmee je vervolgens zelf geslagen wordt. We kunnen best economische hulp geven en weigeren hun landbouwprodukten te kopen.' Supplement Economie: Vraaggesprek met MacSharry

    • Frits Schaling
    • Ben van Dervelden